راه چمنی مطرح کرد:

پیشنهاد نامگذاری 29 بهمن به عنوان روز احزاب

احزاب و تشکلها

دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی به وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرد شورای فرهنگ عمومی کشور 29 بهمن را که سالروز تاسیس حزب جمهوری اسلامی ایران است را به عنوان روز احزاب نامگذاری نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا راه چمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی پس از مطرح نمودن لزوم نامگذاری یکی از روزهای سال به عنوان روز احزاب در جلسه هم اندیشی  مورخ 92.10.14 احزاب با وزیر کشور که مورد استقبال وزیر کشور و جمعی از احزاب واقع شد، روز گذشته با ارسال نامه ای برای آقایان دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، پیشنهاد نمود، شورای فرهنگ عمومی کشور 29 بهمن را که سالروز تاسیس حزب جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین حزب فراگیر تاسیس شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد به عنوان روز احزاب نامگذاری نماید و از وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست نمود تا موضوع را از طریق شورای فرهنگ عمومی کشور پیگیری نمایند.