وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

زمان دیدار احزاب سیاسی با رئیس جمهور هنوز مشخص نیست

مجلس

رحمانی فضلی گفت: هنوز زمان قطعی دیدار احزاب سیاسی با رئیس جمهور مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، وزیر کشور روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی نقش پژوهش در قانون گذاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که ارزیابی شما از نشست با احزاب سیاسی کشور چیست؟ گفت: قطعاً این نشست ها ادامه خواهد داشت.

وی درباره دیدار احزاب سیاسی با رئیس جمهور افزود: هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست.

به گزارش مهر جلسه هم اندیشی وزیر کشور با دبیران احزاب و تشکل های سیاسی روز شنبه در وزارت کشور برگزار شد که در این جلسه اعلام شدکه رئیس جمهور نیز دیداری با احزاب خواهد داشت.