باهنر در جمع خبرنگاران:

موضوع اعلام جرم علیه مطهری را هیات نظارت مجلس بررسی می‌كند

مجلس

ما بحث این شکایت را به هیئت نظارت ارجاع داده ایم تا به این مسئله رسیدگی کند که صحبتهای آقای مطهری مجرمانه بوده است یا خیر.

نائب رییس‌مجلس از بررسی موضوع اعلام جرم علیه علی مطهری در هیات نظارت مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا باهنر در حاشیه همایش نقش پژوهش در قانون گذاری در جمع خبرنگاران درخصوص اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری گفت: ما بحث این شکایت را به هیئت نظارت ارجاع داده ایم تا به این مسئله رسیدگی کند که صحبتهای آقای مطهری مجرمانه بوده است یا خیر.

کد N42809