سیاست آمریکا اعراب را به آغوش سایر قدرتها کوچاند

خلیج فارس

روزنامۀ الاهرام، چاپ قاهره در مقاله ای می نویسد: سیاست های آمریکا سبب روی آوردن اعراب با سایر کشورها شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزنامه مصری در مقاله پس از ارائه تحلیلی درباره توافق نامه ژنو میان ایران و قدرت های جهانی نزدیک ایران و آمریکا را عامل کوچاندن کشورهای عربی منطقه به آغوش روسیه و چین تعبیر کرده است. این روزنامه نوشته است اگرچه کشورهای خلیج فارس ظاهرا از این توافق استقبال کرده اند اما در باطن همه آنها از نزدیکی ایران و امریکا هراسناک هستند و در این بین همانگونه که آمریکا منافع خود را در نزدیک به ایران یافته است آنها هم در حال بررسی و بازبینی روابط تازه ای در عرصه دیپلماسی و جهانی هستند.

این روزنامه مصری در ادامه مشخصا تاکید کرد ه است که این رویکرد آمریکا سبب شده تا صداهایی در درخواست برای ایجاد روابط گسترده تر با روسیه و فرانسه به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن و تعادل در میزان گرمی در روابط ایران و آمریکا بلند شود. این گزارش می افزاید کشورهای عربی خلیج فارس برای گسترش تماسها و روابط خود با چین، فرانسه، ایتالیا، هند و روسیه تلاش می کنند، اما این کشورها در آینده قابل پیش بینی همچنان به همکاری دیپلماتیک و دفاعی خود با آمریکا ادامه خواهند داد.

5252

کد N42763