رضایی در همایش ملی نقش پژهش در فرآیند قانونگذاری:

بین سیاست های کلی نظام و قوانین شکاف جدی وجود دارد/ هنوز قانون جامع چشم انداز ایران نداریم

مجلس

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فاصله بزرگی بین سیاست های کلی نظام و قوانین وجود دارد که این فاصله شکاف جدی به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن رضایی در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری که صبح دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به رابطه سیاست و قانونگذاری گفت: در بازنگری قانون اساسی، تجربه 10 ساله اداره کشور، نخبگان و پیشگامان جمهوری اسلامی ایران را به این نتیجه رساند که باید در اداره کشور سیاست هایی حاکم باشد که هم انسجام بخشی را در قوای سه گانه به وجود آورده و هم مسیر هدفمند در راستای منافع نظام را هموار کند.

وی افزود: از این رو در تجدیدنظر قانون اساسی تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف رهبری به شمار آمد که البته این نظارت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود.

رضایی با اشاره به اینکه ما سه قوه مستقل داریم اما این سه قوه از هم مجزا نیستند، افزود: استقلال به معنای جدایی یا به معنای برتری قوا نسبت به هم نیست، ما در نظامی هستیم که در راس آن ولی فقیه قرار دارد از این رو استقلال در ایران برخلاف کشورهای دیگر تاثیر متفاوتی دارد؛ استقلال قوا در کشور ما از نوع مکملی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: قوای سه گانه در کشور ما یک کار را انجام می دهند، اگر چه از نظر اختیارات، کارکرد و ساختار مجزا هستند اما برایند عملکرد آنها یک نتیجه دارد آن هم امنیت کشور، هویت ملی و برقراری ارزش های حیاتی کشور است.

رضایی با بیان اینکه سیاست های کلان نظام یکی از ابعاد مهم نظام ولی فقیه است، گفت: مراحل یک برنامه و اقدام در کشور از اصول قانون اساسی، سیاست های کلان، قوانین کشور، مقررات، برنامه و بودجه، اجرا، نظارت و بازخورد برخوردار است که در اثر بازخورد این مراحل باید به طور دائم فرآیند خود را اصلاح کنند.

وی افزود: اگر بازخورد و این چرخه پنج سال به طول انجامد گام های ما به سمت توسعه 5 ساله خواهد بود اما اگر به دور دائم و مستمر این بازخورد انجام شود ما روز به روز از بهبود عملکرد در سیاست گذاری برخوردار خواهیم بود.

رضایی با بیان اینکه باید رابطه سیاست های کلی با قانون مشخص شود، گفت: مهمترین بخش وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام است.

وی با اشاره به مهمترین سیاست های کشور که مجلس وظیفه دارد در خصوص آن تدبیر اساسی انجام دهد، افزود: چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404، سیاست های اصل 44، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های آمایش سرزمین، برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مهمترین حوادث در 10 سال گذشته در کشور افغانستان، عراق، ایران و سوریه رخ داده، گفت: این 4 کشور بر روی نقشه منطقه کمربند طلایی را تشکیل می دهند که در نقشه ژئوپلیتیک با این نام شناخته می شوند.

رضایی با اشاره به ضعف کشورمان در بعد اقتصاد ملی، تولید، تجارت، ثروت و رفاه ملی گفت: ما در سالهای گذشته در بعد اقتصادی به خوبی پیشرفت و توسعه نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه متوسط ثروت سرانه جهان 86 هزار دلار است، تصریح کرد: ثروت سرانه کشور ما 28 هزار دلار است اما کشورهایی که سهم منابع انسانی آنها بالاست از سرانه بهره وری بیشتری برخوردارند همچون ژاپن که 565 هزار دلار و آلمان که 399 هزار دلار ثروت سرانه دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به چالش های اساسی کشور، گفت: عدم توازن بین سیاست با زندگی، رابطه دولت با مردم، آینده و کادر سازی برای کشور ما چالش های اساسی به شمار می روند.

وی افزود: مشکل ما اینجاست که از منابع، قابلیت ها و ظرفیت های خود به خوبی نمی توانیم استفاده کنیم از این رو در این زمینه سرریز ظرفیت ها و منابع را داریم.

رضایی با بیان اینکه سیاست های کلی برای این درست شده که به کارکرد قوای سه گانه، انسجام هدفمند ببخشد ادامه داد: مهمترین کارکرد سیاست های کلی نظام که رهبر انقلاب با مطالعه نظرات کارشناسان مختلف کشور و گاهی کارشناسان سراسر جهان دریافت کرده و مطالعه می کند، انسجام بخشی و هدفمند کردن کارکرد قوا است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نمایندگان از سیاست های کلان کشور استقبال خوبی کردند اما بین سیاست های کلی و قوانین موجود فاصله و شکاف جدی وجود دارد؛ هنوز قانون جامع چشم انداز ایران اسلامی نداریم. این نکته ای است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی باید به آن توجه کند.