عراقچی:

درگام نهایی مذاکرات هسته ای از نظرات تیم کارشناسی استقبال می کنیم

مجلس

عضو ارشد تیم مذاکره کننده درباره پشنهاد صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی مبنی بر اضافه شدن یک تیم تخصصی به تیم مذاکره کننده گفت: ما از هر تخصصی که به تیم اضافه شود استقبال می کنیم اما مذاکرات کارشناسی به پایان رسیده است و وقتی گام نهایی آغاز شود از نظرات تیم کارشناسی استقبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه مراسم ختم مرحوم پرورش در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه اش با اشمیت معاون اشتون اظهار داشت:  زمان جلسه من با اشمیت  مشخص نیست اما حتما تا آخر این هفته انجام می شود.

وی در خصوص پیشنهاد صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی مبنی بر اضافه شدن یک تیم تخصصی به تیم مذاکره کننده گفت: ما از هر تخصصی که به تیم اضافه شود استقبال می کنیم اما مذاکرات کارشناسی به پایان رسیده است.

عراقچی گفت: وقتی گام نهایی آغاز شود از نظرات تیم کارشناسی استقبال می کنیم.