مظفر:

نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند

مجلس

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام جرم قوه قضائیه علیه علی مطهری گفت: نمایندگان در حیطه کاری شان برای اظهار نظر آزاد هستند، تنها زمانی که نماینده ای اتهامی علیه کسی بزند دادستان می تواند اعلام جرم کند.

به گزارش خبرنگار مهر حسین مظفر در حاشیه مراسم بزرگداشت علی اکبر پرورش در مدرسه عالی شهید مطهری در خبرنگاران در خصوص وضعیت معاونت نظارت پس از حکم شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به نحوه مکاتبه معاونت نظارت با وزارتخانه ها ایراد گرفته بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساختار و تشکیلات مجلس از اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی است و ایراد شورای نگهبان این بود که سئوال و جواب از وزیران باید از طریق کمیسیونها صورت گیرد.

مظفر همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص اعلام جرم قوه قضائیه علیه علی مطهری گفت: نمایندگان در حیطه کاری شان برای اظهار نظر آزاد هستند. تنها زمانی که نماینده ای اتهامی علیه کسی بزند دادستان می تواند اعلام جرم کند.