دادخواه در گفت‌وگو با ایلنا:

دادستان موضع تیراندازی در ملاء عام را رسیدگی كند

سیاست داخلی

آیا صدای تیر ایجاد رعب و وحشت نمی کند؟ در جایی که جمعیت هست نهایتا باید سوء نیت فرد را در این مورد مفروض تلقی کرد.

یک حقوقدان اقدام یکی از مداحان مشهور در تیراندازی در ملاعام را مصداق جرم عمومی توصیف کرد و دادستان را موظف به پیگیری این موضوع از مجاری قانونی دانست.

محمدعلی دادخواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در این خصوص که آیا می توان این حادثه را مصداق جرم عمومی تلقی کرد، اظهار داشت: قطعا به چند  دلیل می‌توان اینگونه گفت.نخست اینکه برهم ریختن نظم و درهم آمیختن آرامش و از بین بردن آسایش حتما مصداقی برای جرم عمومی است.

وی افزود: آیا صدای تیر ایجاد رعب و وحشت نمی کند؟ اگر بگوییم نه که این انکار یک واقعیت است. اگر تیر را در صحرا شلیک می کردند مثلا برای شکار امر دیگری بود. اما در جایی که جمعیت هست نهایتا باید سوء نیت فرد را در این مورد مفروض تلقی کرد. مثلا در موضوع رشوه کسی نمی گوید که رشوه دهنده سوء نیت نداشته است، این امر مبرهنی است.

دادخواه تاکید کرد: فارغ از همه اینها باید اقداماتی را که می‌تواند عامل تنش و فزونی همان جرم باشد را در نطفه خفه کرد. این تکلیف نخست دادستان است. دادستان باید از قانون حراست کند. باید از آرامش جامعه را حفظ نموده و پاسدار نظم جامعه باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دادستان باید برخورد اجرایی و عملی و اجرایی دراین زمینه داشته باشد، گفت: یکی از عوامل تعقیب مجرم این است که دیگران ببینند که مجرم تعقیب شده و مورد مجازات قرا گرفته وگرنه مجرم جری می شود و آن جرم گسترش می‌یابد.

دادخواه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ورود به این موضوع از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس لازم هست یا نه و آیا می توان پاسخ آن ها را درباره عدم ورود به این ماجرا را با توجه نامتناسب بودن شان حقوقی کمیسیون امنیت ملی و جایگاه قانونی این موضوع پذیرفت؟ اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که عرف یکی از منابع حقوق است. عرفا چنین اقدامی افاده درهم ریختن نظم عمومی و آرامش جامعه را می کند. آیا برهم زدن آرامش جامعه و ایجاد اغتشاش جرم نیست؟

کد N41903