مقام روسی: ایران،چین و روسیه شریک راهبردی تاجیکستان باقی می مانند

تاجیکستان,ایران

دوشنبه ـ ˈماکسیم شیوچینکوˈ از اعضای نهاد ریاست جمهوری روسیه گفت: سه کشور با نقش کلیدی شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین شریکان راهبردی تاجیکستان در آینده باقی خواهند ماند.

نشریه ˈچرخ گردونˈ به نقل از وی افزود: ایران ، روسیه و چین همکاری خوبی با هم دارند و تاجیکستان نیز از شریکان مهم هر سه کشور است.

وی افزود: ایران و چین در تاجیکستان منافع خود را دارند. تهران شریک مهم پکن است و چین برای جهموری اسلامی ایران نیز شریک مهم محسوب می شوند و از طرفی هر دو کشور در تاجیکستان منافع مشترک دارند.

این مقام روسی با بیان اینکه این دو کشور به تاجیکستانی امن و با ثبات نیاز دارند، افزود: تاجیکستان دارای منابع اورانیوم است ماده ای که بیشتر کشورهای قدرتمند را به این منطقه جلب می کند.

عضو نهاد ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: تاجیکستان برای روسیه از نظر اورانیوم نیز خیلی مهم است ، ولی روسیه در برابر تلاشهای چین و ایران در این کشور شانس کمتری دارد.

آساق**ه.ص**1663**1577
کد N41548