ستاری خبر داد:

ستاد هوانوردی در معاونت علمی رئیس جمهور تشکیل می شود

نیروهای مسلح

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه ستاد هوانوردی را در این معاونت ایجاد خواهیم کرد، گفت: این ستاد می تواند تا چهار سال دیگر ما را در بحث هوانوردی بسیار توانمند کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم نوزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر منصور ستاری و همرزمانش که امروز یکشنبه در دانشگاه شهید ستاری برگزار شد، گفت: به فعالیت نیروی هوایی کمتر توجه شده و بیشتر به ساخت موشک و پدافند پرداخته ایم که ما در صدد آنیم در معاونت علمی ستاد هوانوردی را ایجاد کنیم و این اقدام باعث خواهد شد تا چهار سال دیگر در بحث هوانوردی افزایش چشم گیری در توانمندی ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه وضعیت کشور و بودجه عمومی خوب نیست، ادامه داد: کشورهای همسایه هزینه های بسیار زیادی را در صنعت هوایی خود انجام دادند. ما نباید عقب بیافتیم و نیاز به ایده های جدید نظامی و محقق شدن آنها هستیم.

ستاری ادامه داد:  اکنون با توجه به شرایط تحریم و فشار بهترین موقع است تا این ایده های جدید و ابتکارات نو را عملی کنیم.