نیکبخت در تحلیل از حادثه تیردازی در اتوبان بابایی:

همه مردم در برخورداری از حقوق قانونی برابرند

سیاست داخلی

بر اساس قانون هر فردی می‌تواند چنانچه مورد تعرض قرار گیرد خواه متعرض مسلح باشد یا غیرمسلح باید در پناه قانون قرارگیرد و از وی حمایت شود.

یک وکیل دادگستری گفت: هر فردی با هر عنوان و شکل و سیاقی باید در تبعیت قانون باشد و قانون اساسی به صراحت قید کرده است که تمام آحاد ملت از امتیازاتی که قانون معین کرده به طور یکسان برخوردار می‌باشند.
صالح نیکبخت در گفتگو با ایلنا، در خصوص تیراندازی یکی از مداحان مشهور در اتوبان شهید بابایی اظهار داشت: هر فردی با هر عنوان و شکل و سیاقی باید در تبعیت قانون باشد و قانون اساسی به صراحت قید کرده است که تمام آحاد ملت از امتیازاتی که قانون معین کرده به طور یکسان برخوردار می‌باشند.
این وکیل دادگستری در ادامه اذعان کرد: بر اساس قانون هر فردی می‌تواند چنانچه مورد تعرض قرار گیرد خواه متعرض مسلح باشد یا غیرمسلح باید در پناه قانون قرارگیرد و از وی حمایت شود.
وی همچنین روشن شدن کم و کیف پرونده مذکور را بر عهده مراجع قضایی و انتظامی دانست و خاطرنشان کرد: یرای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی ضروری است كه این موضوع با دقت لازم مورد پیگیری و بررسی پلیسی و قضایی قرار گیرد.

کد N41152