اردوغان تحقیقات درباره فساد مالی را عملیات خارجی خواند

آمریکا اروپا

نخست وزیر ترکیه بار دیگر عملیات تحقیق درباره فساد مالی در کشورش را بار دیگر عملیاتی بین المللی علیه ترکیه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر در جمع خبرنگاران تحقیقات اخیر در این کشور درباره فساد مالی را طراحی و عملیاتی جهانی علیه ترکیه خواند.

وی در جمع خبرنگاران در استانبول گفت: نکته اینجا است که تلاشی در جریان بوده تا عملیاتی جهانی علیه کشور ما راه اندازی شود که بخوشبختانه افشاء شد و ما بطور مثبتی آن را دفع خواهیم کرد.

در ماجرای تحقیق درباره فساد مالی در این کشور فرزندان 3 تن از وزرای کابینه اردوغان بازداشت شدند و پسر نخست وزیر نیز برای بازجویی احضار شد که در پی آن اردوغان با تغییر10تن از وزرای کابینه سعی در حل این بحران در کشور کرد.