اعتراض کهنه سربازان آمریکایی به سناتور کرک

ایران,آمریکا

تهران-ایرنا- شمار زیادی از کهنه سربازان ارتش آمریکا و فعالان صلح سال 2013 با تحصن مقابل دفترˈمارک کرکˈسناتور تندرو آمریکایی از وی خواستند به تلاش های خود در تصویب طرح تشدید تحریم هاعلیه ایران پایان دهد.

به گزارش روزشنبه ایرنا به نقل ازماهنامه آمریکاییˈکانترپانچˈ، تحصن کنندگان از کرک خواستند تا از طرح جدید بحث برانگیزش علیه جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی کند.

کهنه سربازان معترض به طرح سناتور کرک معتقدند که این طرح به تلاش های اخیر در جهت کاهش تنش میان تهران و واشنگتن آسیب می زند.

به گفته آنان، کرک به جای این گونه فعالیت ها باید از فرصت های کنونی درجهت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای این مساله بین المللی حمایت کند.

ماهنامه کانتر پانچ افزود: هم اکنون آمریکا و شرکایش سرگرم مذاکره با ایران درباره شرایط برنامه هسته ای تهران درچارچوب توافق موقت و لغو تدریجی تحریم ها هستند.

سناتور کرک 19دسامبر(28آذر) طرح جدیدی تحت حمایت شدید کمیته روابط عمومی آمریکا-رژیم صهیونیستی (آیپک) ارایه کرد که مانعی بر سر راه دیپلماسی محسوب می شود.

ˈبری روموˈ یکی از کهنه سربازان جنگ ویتنام گفت : به عقیده ما این طرح مانع به ثمر رسیدن مذاکرات گروه 1+5 با ایران خواهد شد.

به گفته وی، باید به جامعه بین المللی و افکارعمومی آمریکا که همگی خواستار خاتمه صلح آمیز این مناقشه هستند، احترام گذاشت.

این نشریه آمریکایی ادامه داد: اقدام اخیر کرک نخستین حرکت او نیست که مخالفت کهنه سربازان و ترقی خواهان را به همراه دارد.

به عقیده مخالفان طرح کرک، این اقدام عملا حرکت به سوی شکست آن هم در زمانی است که راه حل های دیپلماتیک بیش از هر زمان دیگری دست یافتنی به نظر می رسند.

مخالفان طرح مذکور خواهان آن هستند که کرک از ادامه پیگیری طرح خود وتضعیف ابتکار عمل های دولت اوباما صرف نظر کند و به نظر جامعه بین المللی و افکارعمومی آمریکا احترام بگذارد.

ازجمله شرکت کنندگان دراین تحصن می توان به نمایندگان جوامع ˈکهنه سربازان آمریکایی درجنگ عراقˈ، ˈکهنه سربازان ویتنام مخالف جنگˈ و ˈکهنه سربازان خواستار صلحˈ اشاره کرد.

این افراد ازسایر شهروندان آمریکایی خواستند طی روزهای آتی به حامیان کمپینی که علیه طرح کرک موسوم بهˈS.1988ˈ فعال شده اند، بپیوندند.

مترجمام**9156 ** 1064
کد N39931