رئوفیان در نشست مشترک دولت و‌ احزاب:

مسوولین سعه صدر خود را در برابر احزاب بالا ببرند

سیاست داخلی

در قانون احزاب بحث یارانه احزاب مطرح شده است و ما باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم. متاسفانه در سالهای اخیر احزاب از گرفتن این یارانه محروم شده‌اند و باید به این مسئله چاره‌ای اندیشید.

دبیر‌کل ‌حزب اسلامی ایران زمین گفت: مسوولین باید سعه صدر خویش را در قبال احزاب افزایش دهدو باید بتواند آستانه تحمل خویش را بالا ببرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ‌ابواالقاسم رئوفیان در در نشست مشترک دولت و احزاب که صبح امروز- شنبه- در وزارت کشور برگزار شد، گفت: احزاب توقع بیش از انچه که در قانون اساسی در حمایت آن‌ها آمده است، ندارند که از جمله این حقوق حق آزادی و مخالفت با امور ‌مختلف است.

دبیر‌کل حزب اسلامی ایران زمین با اشاره به جمله شهید مطهری مبنی بر اینکه مارکسیست‌ها نیز به شرط دست نبردن به اسلحه می‌توانند در کشور فعالیت داشته باشند، اظهار داشت: مسوولین باید سعه صدر خویش را در قبال احزاب افزایش دهد و باید بتواند آستانه تحمل خویش را بالا ببرد. وظیفه احزاب رصد و دیده بانی امور مختلف است و‌نباید از نقدهای منصفانه آن‌ها مکدر شد.
وی توجه به منابع درآمدی احزاب و دادن یارانه به آن‌ها را از جمله مطالبات احزاب دانست واظهار داشت: درقانون احزاب بحث یارانه احزاب مطرح شده است و ما باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم. متاسفانه در سالهای اخیر احزاب از گرفتن این یارانه محروم شده‌اند و باید به این مسئله چاره‌ای اندیشید.
رئوفیان در ادامه جلوگیری از ادا‌مه فعالیت تشکل‌ها و احزاب موسمی و فصلی ر ا توسط وزارت کشور خواستار شد و ابراز داشت: برخی از افراد به بهانه اینکه جبهه ائتلافی از احزاب قانونی است و نیاز به مجوز ندارد نام تشکلشان را جبهه گذاشته‌اند و این در حالی است که باید به این مسئله توجه داشت.
سخنگوی جبهه ایستادگی در خصوص اظهارات نجفقلی حبیبی مبنی بر اینکه مدارک خانه احزاب توسط وزرات کشور توقیف شده است و باید این مدارک را به شورای مرکزی خانه احزاب پس داده شود، گفت: شورای مرکزی خانه احزاب زمان فعالیتش به پایان رسیده است و باید احزاب کمیته‌ای متشکل از شوراهای مرکزی قبلی را تشکیل بدهند تا به وسیله این کمیته انتخابات برگزار شود.

کد N39560