با تصویب هیئت وزیران:

قیمت مازوت مصرفی کارخانه های سیمان تعیین شد

دولت

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه های سیمان را تعیین کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه های سیمان را تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند تا پایان شهریور ماه سال 93 و آن دسته از کارخانه های سیمان که به دلیل کمبود گاز در زمستان سالجاری مجبور به استفاده از مازوت می باشند را تا پایان سال 1392 معادل قیمت گاز مصرفی تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه هزینه حمل مازوت از مبدا تامین بر عهده مصرف کنندگان می باشد.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده و از اول آبان ماه سال 1392 لازم الاجرا می باشد.

کد N39514