محبیان در نشست مشترک دولت و احزاب:

نبود احزاب خطر پیوند ثروت و قدرت را افزایش می‌دهد

سیاست داخلی

اگر حاکمیت احزاب را رقیب خود بداند به سمت کنترل آن‌ها حرکت می‌کند و اگر احزاب را شریک خود بپندارد در جهت تقویت آن‌ها گام بر می‌دارد تا آن‌ها با کادر سازی به پرورش نیروهای سیاسی بپردازند.

دبیر‌کل حزب نو‌اندیشان ایران اسلامی گفت: اگر احزاب شکل نگیرند، خطر پیوند ثروت و قدرت گسترش پیدا می‌کند
به‌گزارش خبرنگارایلنا، امیر‌محبیان در‌ نشست مشترک دولت و احزاب که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: باعث تاسف است که ما هنوز در مر حله اثبات هویت و ضرورت تحزب در کشور سخن می‌گوییم.
دبیر‌کل حزب نواندیشان‌ ایران اسلامی با بیان اینکه به مسئله احزاب دو نگاه وجود دارد، تصریح کرد: یک نگاه احزاب را رقیب خود می‌داند و در یک نگاه دیگر احزاب را شریک خود می‌پندارد. اگر حاکمیت احزاب را رقیب خود بداند به سمت کنترل آن‌ها حرکت می‌کند و اگر احزاب را شریک خود بپندارد در جهت تقویت آن‌ها گام بر می‌دارد تا آن‌ها با کادر سازی به پرورش نیروهای سیاسی بپردازند.
وی با بیان اینکه دولت و نظام باید به احزاب برای گسترش جریانهای ارتباطی‌اش کمک کند تاکید کرد‌: اگر احزاب شکل نگیرند، خطر پیوند ثروت و قدرت گسترش پیدا می‌کند و‌ به همین دلیل فساد نیز گسترش پیدا می‌کند، چرا‌که نیروهای رانت خوار حامیانی پیدا کردند و اگر احزاب رشد کنند این رانت‌خواری کاهش می‌یابد.

کد N39509