میزان اعطای وام و اعتبارات در حوزه پولی یورو كاهش یافت

سیاسی

بانک مرکزی اروپا با انتشار این خبر نرخ افت اعطای وام و اعتبارات به بخش خصوصی را ۲.۳ درصد اعلام کرد. این در حالی است انتظار می‌رفت این افت ۲.۱ درصد باشد.

میزان اعطای وام و اعتبارات به بخش خصوصی در منطقه پولی یورو در طول یک سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، بانک مرکزی اروپا با انتشار این خبر نرخ افت اعطای وام و اعتبارات به بخش خصوصی را ۲.۳ درصد اعلام کرد. این در حالی است انتظار می‌رفت این افت ۲.۱ درصد باشد.

بانک مرکزی اروپا اخیرا نرخ بهره بانکی خود را به ۲۵ صدم درصد کاهش داد و تزریق پول به پیکره اقتصاد حوزه پولی یورو از طریق خرید اوراق قرضه دولتی به صورت نامحدود را در برنامه آینده خود قرار داد. با این وجود به نظر می‌رسد چرخ های اقتصاد منطقه پولی یورو هنوز به محرک نیاز داشته باشند.

کد N39154