راکعی در نشست مشترک دولت و احزاب:

اگر فرد حزبی مرتكب جرمی شده، چرا باید حزب منحل شود

سیاست داخلی

از وزیر کشور و معاون سیاسی وی انتظار داریم که با توجه به امید بیشتری که در این دولت پیدا کرده‌ایم بگویند چه راهکاری برای بازگشایی فضای سیاسی کشور در نظر دارند.

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو‌اندیش تاکید کرد: اگراعضای یک حزب و یا دبیر کل آن مرتکب جرمی شدند، باید جور آن را خودشان بکشند و این ارتباطی به منحل شدن احزاب ندارد. اگر چنین اتفاقی می‌افتد باید عنوان شود که براساس چه قانونی آن حزب منحل شده است؟
به گزارش خبرنگارایلنا، فاطمه راکعی در نشست مشترک دولت واحزاب که امروز- شنبه- برگزار شد، با تأکید بر اینکه این دولت ابعاد مختلفی برای سعادت و توسعه کشور ایجادخواهد کرد، ‌گفت: سخنان رئیس جمهور درباره تحزب به معنی این است که مردم سالاری بدون وجود تشکل‌های حزبی ناقص است. حزب باید خواست و اراده مردم را به مسئولان منتقل کند.
وی با انتقاداز اینکه در دولت گذشته جمعیت زنان نواندیش با محدودیت‌های زیادی روبرو بوده است، گفت‌: ‌متأسفانه آخرین نشست مجمع عمومی ما که برای برگزاری آن نامه نگاری لازم هم انجام شد، برگزارنشد و به ما گفتند که باید اسامی تمام کسانی را که قرار است در این جمع حاضر شوند برای آن‌ها ارسال کنید.
راکعی خاطر نشان کرد: از وزیر کشور و معاون سیاسی وی انتظار داریم که با توجه به امید بیشتری که در این دولت پیدا کرده‌ایم بگویند چه راهکاری برای بازگشایی فضای سیاسی کشور در نظر دارند.
وی افزود: از آنجایی که وزیر‌کشور تنها متولی احزاب سیاسی است امیدواریم بتواند از احزاب کشور حمایت کند. ما نیز به دنبال این هستیم که با رعایت مسائل قانونی از بداخلاقی‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی برخی افراد عبور کرده‌و فعالیت نماییم.
وی ادامه داد: اگراعضای یک حزب و یا دبیر کل آن مرتکب جرمی شدند باید جور آن را خودشان بکشند و این ارتباطی به منحل شدن احزاب ندارد. اگر چنین اتفاقی می‌افتد باید عنوان شود که براساس چه قانونی آن حزب منحل شده است؟

کد N38729