پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تدوین شد

جانباز,جانبازان

همشهری آنلاین: مشاور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید از اتمام پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد.

دفاع > جانباز- همشهری آنلاین:
مشاور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید از اتمام پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد.

به گزارش مهر، علی بهشتی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد، تا پایان دی ماه سال 92 تمامی آیین نامه های اجرایی مرتبط با این معاونت نهایی شده و به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع داده می‌شود تا از این معاونت به دولت ارسال شود.

وی ساز و کار تهیه پیش نویس این آیین نامه‌ها را به شرح زیر عنوان کرد:

مشاور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد اظهار داشت: آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 1 و 32 نهایی شده و از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

وی همچنین اضافه کرد، پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مواد 24، 45، 46، 50، 54،72، 20، 49 و 59 نیز در معاونت تعاون و امور اجتماعی نهایی شده و جهت ارائه به هیات دولت به معاونت حقوقی ارسال شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.