5 چالش اعراب در سال 2014

اتحادیه عرب,جهان عرب

این روزنامه سعودی در گزارشی به نقل از یک استاد دانشگاه ملک سعود چالش های عمده جهان عرب در سال 2014 را در پنچ حوزه برشمرده است.

به گزارش خبرآنلاین این چالش های جهان عرب مسئله آب ، ثبات سیاسی ، انرژی هسته ای ، فن آوری و بیکاری خواهد بود. او مشکل آبها را خطرناکترین چالش دانسته است زیرا به فاجعه خشکی منطقه منتهی خواهد شد از نگاه این اندیشمند عرب با توجه به دستیابی اسرائیل و ایران به توانمندی هسته ای سبب می شود اعراب نیز دست کم به سوی گزینه انرژی صلح آمیز هسته ای حرکت کنند.

بازگشت صلح و ثبات به آن دسته از کشورهای عربی که بهار عربی را تجربه کردند،همچنین ناتوانی جامعه بین المللی برای متوقف کردن فاجعه سوریه، ناتوانایی برای تحقق صلح دائمی در خاورمیانه از طریق اعمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای پذیرش شرایط صلح و افزایش بیکاری در جهان عرب از دیگر چالش های پیش روی این کشورهاست.

4949

کد N38057