دو نماینده کرد مجلس ترکیه آزاد شدند

قانون اساسی,نمایندگان کرد,ترکیه سیاسی

آنکارا - دو تن از نمایندگان کرد مجلس ملی ترکیه که به اتهام همکاری با ساختار شهری ˈپ.ک.کˈ موسوم به ˈک.ج.کˈ در زندان بسر می بردند، روز جمعه با صدور حکمی از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور، آزاد شدند.

به گزارش ایرنا، این دو نماینده مجلس ملی ترکیه در حالی آزاد شدند که دادگاهی، پیش تر درخواست وکلای این نمایندگان را برای آزادی موکلشان رد کرده بود.

دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز نتیجه رسیدگی به شکایات خانم ˈگلسر یلدرمˈ و ˈابراهیم آیحانˈ نمایندگان حزب صلح و دمکراسی ترکیه را اعلام کرد.

براساس حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه، به علت آنکه مدت دستگیری این دو نماینده از حد معمول فراتر رفته و این امر حق انتخاب شدن آنان به نمایندگی مجلس را نقض کرده است، حکم آزادی آنان صادر می شود.

چهار تن از نمایندگان زندانی حزب صلح و دمکراسی و یک نفر از نمایندگان منفرد با استفاده از حق و امکان مراجعه انفرادی به دادگاه قانون اساسی، با ادعای نقض حقوق خود و طولانی شدن مدت دستگیری شان به این دادگاه شکایت کرده بودند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که هنوز شکایت سه نماینده دیگر در اختیار دادگاه قرار نگرفته است.

پرونده این نمایندگان در دادگاهی ویژه در دیاربکر در دست بررسی بود.

به گزارش رسانه های ترکیه، به دنبال صدور این حکم بود که دادگاه دیاربکر حکم آزادی دو نماینده را صادر کرد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه پیشتر نیز شکایت ˈمصطفی بالبایˈ و ˈخبرآلˈ نمایندگان زندانی حزب جمهوریخواه خلق را در این زمینه رسیدگی و به نقض حقوق این نمایندگان با طولانی شدن مدت محاکمه و زندان شان حکم داده بود.

براساس این گزارش با آزادی بالبای و خبرآل راه برای آزادی پنج نماینده دیگر زندانی مجلس ملی ترکیه نیز هموار شده بود.

برخورد دوگانه قوه قضائیه ترکیه در این زمینه و آزاد نکردن نمایندگان کرد با واکنشهای جدی در محافل سیاسی ترکیه روبه رو شده و روند حل مساله کردها در این کشور را نیز به مخاطره انداخته است.

خاورم/2011**230 ** 1597
کد N37359