آغازمذاکرات صلح سودان جنوبی در آدیس آبابا

مذاکره صلح,سودان جنوبی

تهران– ایرنا– سامانه خبر سراسری آفریقا ˈآل افریکاˈ روز پنجشنبه در گزارشی از آدیس آبابا، مقر دائمی اتحادیه آفریقا در اتیوپی از آغاز مذاکرات غیررسمی صلح سودان جنوبی میان طرف های درگیر آن کشور در اتیوپی خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل ازˈآل افریکاˈ، نمایندگان طرف های درگیر در سودان جنوبی پس از کودتا 24 آذر در جوبا پایتخت سودان جنوبی، ازعصر روز گذشته(چهارشنبه) به تدریج وارد آدیس آبابا شدند تا ازعصر امروز مذاکرات آشتی کشورشان را به طورغیررسمی آغاز کنند.

سودان جنوبی که از19خرداد 1390 دریک همه پرسی عمومی از سودان شمالی به مرکزیت خارطوم جدا شده بود،اولین کودتای نظامی راسحرگاه دوشنبه 24آذربه رهبریˈریک ماشارˈ معاون رییس جمهوری این کشور تجربه کرد.

این کودتا که ازساعت 22یکشنبه شب (24 آذر) آغاز شد به گونه ای شکل گرفت که ابتدا صدای تیراندازی هایی دراطراف پایگاه ارتش سودان جنوبی موسوم بهˈارتش مردمی برای آزادسازی سودانˈبه گوش ساکنان جوبا رسید و پس از آن یک واحدگارد ریاست جمهوری تیراندازی هایی انجام داد و درگیری های شدیدی با نیروهای دیگر واحدهای گارد ریاست جمهوری آغاز شد.

پس از آن تعدادی از نیروهای نظامی از ارتش جدا شدند و درگیری های مسلحانه گسترش یافت به گونه ای که برخی افراد مسلح تلاش کردند وزارت دفاع این کشور را به اشغال خود در آورند که موفق نشدند.

در پی همین ناآرامی ها و جبهه گیری دو سوی دعوا در این کشور، تاکنون بیش از20هزار تن کشته و درحدود 200 هزار نفر نیز ازخانه و کاشانه خود آواره شدند و لذا این روند بر نگرانی ها از گسترش بحران به درگیری های قبیله ای بین قبائل ˈدینکاˈ که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند نیز افزوده است.

گرچه ماشار ازسویˈسالوا کی یر میاردیتˈ رییس جمهور برکنار شد، ولی ماشار نیز رییس جمهور را متهم می کند به اینکه او رییس جمهور قانونی کشور نیست، همین تضاد موجب بروز درگیری های خشونت بار در چندین شهر این کشور شد به گونه ای که چند شهر نفت خیز این کشور به چند روز به دست کودتاچیان افتاد.

دولت خواستار آتش بس برای مذاکره با شورشیان بود ولی شورشیان انجام مذاکرات را منوط به کناره گیری رییس جمهور از قدرت کرده بودند.

طرفین به رغم میانجیگری نهادها و شخصیت های بین المللی و منطقه ای به شرایط یکدیگر برای مذاکره صلح تمکین نکرده بودند تا این سرانجام روزدوشنبه موافقت کردند از امروز این مذاکرات را ابتدا به صورت غیررسمی و سپس بطور رسمی در این آدیس آبابا ادامه دهند.

مترجمام**1378** 1064
کد N36918