هاکان شوکور: بسیاری از نمایندگان حزب حاکم ترکیه با من هم عقیده هستند

ترکیه,هاکان شوکور

آنکارا - ایرنا - ˈ هاکان شوکور ˈ آقای گل سابق فوتبال ترکیه و نماینده مستعفی حزب حاکم عدالت و توسعه گفت؛ بسیاری از نمایندگان حزب حاکم ترکیه با او هم عقیده هستند.

به گزارش ایرنا ، شوکور امروز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی بوگون ترکیه گفت: بسیاری از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله برخی از وزرا و نمایندگان همانند وی در باره دلایل استعفایم می اندیشند و آن را اعلام کرده اند.

وی افزود: در حزب حاکم ترکیه شمار بسیاری از نمایندگان هم فکر من هستم ولی به دلایلی مجبور هستند که در حزب حضور داشته باشند.

نماینده سابق حزب حاکم ترکیه ادعاهایی مبنی بر اینکه وی متن استعفایش را ننوشته است رد کرد و ارتباطش با جماعت گولن را به تصمیم مردم گذاشت.

شوکور در باره تقدیر نخست وزیر ترکیه از یکی از متهمان پرونده ارتشا و فساد در این کشور گفت: زمانی که من این مسائل را می بینم مطمئن می شوم که تصمیمم در استعفا از حزب حاکم درست بوده است.

هاکان شوکور چندی پیش در سخنرانی خود در مجلس ملی ترکیه با عنوان اینکه بروز مشاجره میان دولت ترکیه با ˈفتح الله گولنˈ رهبر جماعت نور موجب این استعفا شده است، گفت: سیاست حزب حاکم در قبال جماعت گولن را قبول ندارد.

تاکنون هفت نفر از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پی رخدادهای اخیر در ترکیه از این حزب استعفا کرده اند.

ˈحسن حامی ییلدریمˈ نماینده مردم ˈبوردورˈ از حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه روز سه شنبه گذشته از نمایندگی این حزب استعفاء کرد.

وی با برپایی یک نشست مطبوعاتی در مجلس ملی ترکیه استعفای خود را از حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ اعلام کرد.

وی در پی برکناری ˈمعمر آک کاشˈ دادستان استانبول از پرونده فساد و ارتشاء در ترکیه عنوان کرده بود که این قبیل فشارها در یک دولت مبتنی بر موازین حقوقی، قابل قبول نیست.

این هفتمین نماینده حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ است که در طول یک ماه اخیر از نمایندگی این حزب استعفاء کرده اند.

ˈاردکال کالکانˈ نماینده مردم ازمیر حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در اعتراض به سیاستهای این حزب در مدیریت بحران سیاسی اخیر، نیز روز گذشته از این حزب استعفا کرد.

کالکان در حالی استعفا کرد که به همراه ˈارطغرل گونایˈ وزیر فرهنگ سابق و نماینده ازمیر از حزب حاکم و ˈحالوک اوزدالگاˈ دیگر نماینده این حزب با درخواست اخراج به کمیته انضباطی حزب حاکم معرفی شده بودند.

کالکان در باره علت استعفای خود گفت: مقامات حزب حاکم ترکیه به خاطر اعتراض های وی، خواستار اخراجش از حزب شده بودند.

پیشتر ˈاردطغرل گونایˈ وزیر سابق فرهنگ و گردشگری و نماینده مردم ازمیر از حزب حاکم نیز در اعتراض به سیاست های ˈرجب طیب اردوغانˈ در برخورد با عملیات پلیس از این حزب استعفا داده بود.

پلیس استانبول 26 آذر ماه گذشته در عملیاتی 53 تن از جمله فرزندان سه تن از وزیران کابینه اردوغان، مدیرعامل بانک ملی این کشور، چند تن از کارفرمایان و تاجران سرشناس ترکیه را دستگیر کرد.

هفته گذشته در پی این عملیات، ˈمعمر گولرˈ، ˈظفر چاغلایان ˈ و ˈاردوغان بایراکتارˈ وزیران کشور ، اقتصاد و محیط زیست و شهرسازی ترکیه از سمت خود استعفا کردند.

وزیر شهرسازی ترکیه در اعتراض به اردوغان از نمایندگی مجلس ملی این کشور نیز استعفا کرد.

به دنبال این استعفاها، ˈادریس نعیم شاهینˈ نماینده حزب حاکم ترکیه و وزیر کشور پیشین این کشور نیز از این حزب کناره گیری کردند.

ˈهاکان شوکورˈ آقای گل فوتبال و نماینده مجلس ملی ترکیه و ˈادریس بالˈ نماینده مردم کوتاهیه، دو نماینده حزب حاکم ترکیه بودند که پیش از این کناره گیری خود را از این حزب اعلام کرده بودند.

ˈادریس بالˈ نماینده مردم کوتاهیه از حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ترکیه نیز اخیرا در اعتراض به آنچه خود کامگی ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور خوانده است از این حزب کناره گیری کرده بود.

افشای رسوایی مالی در ترکیه به دنبال عملیات گسترده پلیس این کشور در دستگیری فرزندان برخی وزیران کابینه اردوغان، رییس یک بانک دولتی و بازرگانان مطرح این کشور تزلزل جدی در صحنه سیاسی ترکیه ایجاد کرده و رهبران حزب حاکم در واکنش به استعفا ها گفته اند این حزب کسانی را که با سیاست های حزب حاکم به تضاد بیفتند، کنار خواهد گذاشت.

خاورم /230 ** 1514
کد N36217