حمایت ویکی لیکس از مردم سوریه دولت استرالیا را عصبانی کرد

کد N36043