یک شهر آمریکا در پی برخورد دو قطار باری تخلیه می شود

خارجی,آمریکا

تهران – ایرنا- در پی برخورد دو قطار باری و وقوع چندین انفجار، مقام های آمریکایی دستور تخلیه شهری در ایالت ˈداکوتای شمالیˈ را صادر کردند.

خبرگزاری ˈروماندی نیوزˈ سوئیس روز سه شنبه گزارش داد: در پی برخورد یک قطار حامل محموله نفتی با قطار باری دیگری در ایالت داکوتای شمالی، انفجارهای متعددی صورت گرفت.

این گزارش با اشاره به این که این حادثه قربانی نداشته است، افزود : برخورد این قطارها در یک کیلومتری شهر ˈ کاسلتونˈ رخ داد . هم اکنون دود غلیظ و سیاهرنگی شهر را در بر گرفته است و این امر مقام ها را بر آن داشت تا دستور تخلیه شهر را صادر کنند. داکوتای شمالی، ایالت نفت خیز آمریکا و محل تردد قطارهای حامل نفت در این کشور است.

پس از آن که در تابستان گذشته ، خارج شدن یک قطار حامل نفت سبک از ریل در ایالت ˈکِبِکˈ کانادا به کشته شدن 47 نفر و ویرانی ده ها خانه منجر شد، سووالاتی در مورد امنیت حمل و نقل ریلی نفت در آمریکا که این روزها رونق گرفته است، مطرح شد.

به گزارش ˈپایپلاین آتوریتیˈ (تشکیلات نظارت بر سامانه خط لوله نفتی در داکوتای شمالی)، حمل و نقل ریلی نفت از اکتبر 2012 تا اکتبر 2013 میلادی 67 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب 2 سوم از کل حمل و نقل نفتی از این طریق صورت می گیرد.

مترجمام ** 9053**1542**
کد N34552