نجابت در گفتگو با مهر:

انتظار مجلس از دولت تعیین تکلیف هدفمندی یارانه ها تا پایان سال است

مجلس

نماینده مردم تهران با بیان اینکه یارانه‌ها به شدت بر قیمت حاملهای انرژی تاثیرگذار است گفت: انتظار مجلس این است که تکلیف هدفمندی یارانه ها قبل ازپایان سال مشخص شود تا آثار آن را در بودجه سال آینده شاهد باشیم.

حسین نجابت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن ارزیابی مثبت از ارائه کلیات لایحه بودجه در زمان قانونی گفت: ساختار درونی و احکامی که در بودجه 93 در نظر گرفته شده در برخی موارد موجب اختلاف نمایندگان شده است. برخی نمایندگان نسبت به تصیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی براولویت بخشی به طرح های عمرانی با پیشرفت بالا در تخصیص اعتبار، اعتراض دارند.

وی افزود: اعتراض نمایندگان نسبت به رها شدن برخی طرحهای عمرانی به دلیل پیشرفت کم، مسئله ای است که باید در کوران بررسی و تصویب بودجه حل و فصل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیشنهاد برخی نمایندگان درخصوص واگذاری اختیار بودجه عمرانی استانها به استانداری و شورای اداری هر استان ادامه داد: تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دادند که بودجه های عمرانی در اختیار استانها قرار گیرد تا زیر نظر استاندار و شورای اداری تقسیم شود و از این طریق تعیین اولویت برای اختصاص بودجه به هر یک از طرح های عمرانی نیز با اختیار استانها و با نظارت نمایندگان انجام شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به ضعف عمده لایحه بودجه 93 گفت: ضعف اصلی لایحه بودجه مشخص نشدن سرنوشت هدفمندی یارانه هاست که البته دولت قول داده با ارائه لایحه ای جداگانه این مسئله را برطرف کند.

نجابت با بیان اینکه یارانه ها به شدت بر قیمت حاملهای انرژی تاثیرگذار است گفت: انتظار مجلس این است که تکلیف هدفمندی یارانه ها قبل از پایان سال مشخص شود تا آثار آن را در بودجه سال آینده شاهد باشیم.

وی همچنین با اشاره به بودجه های بخشی گفت: دولت در بودجه های بخشی منابع محدودتر در نظر گرفته است، ادعا می شود که درآمدهای درنظر گرفته شده واقعی تر باشد بنابراین نباید کسر بودجه داشته باشیم اما اینکه ارقام در نظر گرفته شده تا چه اندازه قابل تحقق خواهد بود، دغدغه نمایندگان است.  

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: در چشم انداز بودجه باید ارقامی را در نظر گرفت که علاوه بر تامین سقف بودجه، تحرک لازم در جامعه فراهم شود.

 

 

خواندنی از سراسر وب