واکنش دبیر شورایعالی امنیت ملی درباره رفع حصر موسوی و کروبی

فارس نوشت:


دبیر شورایعالی امنیت ملی در خصوص پرونده حصر سران فتنه، گفت: من آدم اقدام هستم نه آدم حرف زدن.

علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی در حاشیه ختم والده محمدجواد ظریف، با حضور در جمع خبرنگاران درباره پرونده رفع حصر سران فتنه و اقدامات در این زمینه، گفت: اجازه دهید چیزی نگویم؛ بنده آدم اقدام کردن هستم نه آدم حرف زدن.

/212 27

 

کد N34123