موسویان: آمده ام در ایران بمانم

مذاکرات هسته ای,موسویان

تهران-ایرنا-عضو سابق تیم تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: آمده ام که در ایران بمانم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسین موسویان در حاشیه مراسم یادبود مادر دکتر محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه گفت: درباره مسائل هسته ای نظراتم را در مقالاتم نوشته ام و زیر تمام آن ها را نیز امضا می کنم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما در خارج از ایران با برخی از افراد و چهره های سیاسی دیدار کرده اید تصریح کرد که این ها شایعه است و من صرفا کار آکادمیک انجام داده ام.

وی افزود: از همه مقالاتم دفاع می کنم و زیر آن ها را امضا می کنم، بقیه بحث هایی که مطرح می شود ارتباطی به من ندارد.

وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره نظرش درخصوص مذاکرات هسته ای گفت: درباره مسائل هسته ای در مقالاتم اظهار نظر کرده ام و نظرات من همان هاست.

سیام**9129**9121 ** 1418
کد N34055