شهروند ایرانی تحت شکنجه اعتراف نامه را امضا کرده است

سیاست خارجی

یک منبع نزدیک به بهرام فیضی شهروند ایرانی که چند ماه پیش به اتهام واهی جاسوسی و حمل مواد مخدر در باکو بازداشت و پس از محاکمه غیر علنی به 15 سال زندان محکوم شد گفت: فیضی بی گناه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آذربایجانی خبر از اعتراف نامبرده به اتهامات خود دادند. ولی فیضی به این رای اعتراض کرده و خود را بی گناه دانست. یک منبع مرتبط با فیضی عنوان داشته است که وی تحت فشارهای روحی و جسمی شدید از جمله تهدید بازجویان آذربایجانی مبنی بر اذیت و آزار خانواده اش، مجبور به امضای اعتراف نامه تنظیمی شده است.

وی در طول محاکمه از داشتن وکیل محروم بوده است و یکبار بخاطر فشارهای وارده روحی و جسمی اقدام به خودکشی نافرجام کرده است.

این انتظار از مسوولان ایران وجود دارد که وضعیت آقای فیضی را پیگیری کرده و زمینه آزادی او را بدلیل بی گناهی فراهم سازند.