مطهری: طرح شعارهای احساسی مصداق بی بصیرتی است

ایرنا نوشت:

نماینده مردم تهران د رمجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از شعارهایی که در جامعه مطرح می شود، مصداق بی بصیرتی است و اکنون باید به دنبال حل مساله فتنه باشیم.«علی مطهری» گفت: در کلمه بصیرت اختلافی نداریم و بحث در تشخیص مصداق های آن است و به نظر من خیلی از کارهایی که انجام می شود در تشدید فتنه یک نمونه از بی بصیرتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر باید به دنبال حل مساله فتنه باشیم و وحدت ملی را در کشور ایجاد کنیم و ادامه این وضعیت به سود کشور نیست.

27219

 

 

کد N33475