70 خبرنگار در سال 2013 کشته شدند

روزنامه نگار,خبرنگار کشته شده

تهران – ایرنا – دستکم 70 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2013 میلادی هنگام پوشش خبری کشته شدند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه از نیویورک گزارش داد: از این شمار تنها تعداد 29 خبرنگار در سوریه و 10 نفر دیگر نیز در عراق کشته شدند.

آسوشتیدپرس منبع این آمار را گزارش ˈکمیته حمایت از روز روزنامه نگاران و خبرنگارانˈ اعلام کرد و افزود: شش خبرنگار نیز در جریان ناآرامی های مصر کشته شدند.

درهمین حال ˈروبرت ماهونیˈ Robert Mahoney معاون کمیته حمایت از روزنامه نگاران در بیانیه ای در این باره بیان داشت: منطقه خاورمیانه به قتلگاه روزنامه نگاران و خبرنگاران مبدل شده است.

بنابراین گزارش، بیشتر آمار خبرنگاران کشته شده مربوط به افرادی که است که در محل زندگی خود اقدام به پوشش خبری کرده اند که این امر در مورد قربانیان خبرنگار در سال 2013 نیز در نظر گرفته شده است.

بسیاری از خبرنگاران در این آمار هنگام پوشش خبری در مناطق درگیری کشته شدند، این درحالی است که سایر خبرنگاران قربانی پس از دادن گزارش های حساس به قتل رسیده اند.

این کمیته همچنین اعلام داشت که 25 قربانی دیگر در زمینه خبرنگاری، جدای از آمار 70 نفره را در دست بررسی دارد که آیا در ارتباط با کارشان طی سال 2013 کشته شدند یا خیر؟.

بنابراین گزارش، 60 روزنامه نگار تنها در سال جاری میلادی در سوریه ربوده شدند که سرنوشت نیمی از این افراد همچنان نامعلوم است.

مترجمام **1302**1275
کد N33468