آزادی علوانی در مقابل اتمام اعتصاب مخالفان

تسنیم نوشت:

‌وزیر دفاع عراق اعلام کرد که برچیدن چادرها و اتمام اعتصاب مخالفان موجب تسریع در فرایند آزاد سازی نماینده بازداشت‌شده خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری «المستقبل»؛ سعدون الدیلمی، وزیر دفاع عراق گفت که در صورت تداوم وضع موجود و اعتصاب مخالفان، ارتش این کشور برای برچیدن آن و اتمام این وضع مداخله خواهد کرد.

وی در کنفرانسی خبری گفت؛ چادرهای مخالفان و اعتصاب‌کنندگان به محلی برای هدایت عملیات گروه‌های تروریستی علیه شهروندان بی‌گژناه تبدیل شده است و این چیزی نیست که دولت عراق در مقابل آن ساکت بنشیند. به گفته وی این چادرها در بحرانی‌شدن وضعیت امنیتی استان الانبار نقش بسیار منفی داشته است.

الدیلمی همچنین اعلام کرد که شورای استان الانبار به منظور بهبود اوضاع امنیتی و ایجاد آرامش در منطقه طرح‌هایی را به وزرات دفاع ارائه کرده است که از جمله مواد آن برچیدن چادرهای مخالفان در مقابل آزادی علوانی و بیرون رفتن ارتش از تمامی شهرهای این استان است.

به گفته وی طبق در این طرح آمده است که این اقدامات بایستی طی 72 ساعت اجرا شده و براساس آن محاصره شهرستان‌ها و شهرهای مختلف پایان یافته و نیروهای پلیس در مناطق مذکور حضور یابند.

لازم به ذکر است که احمد العلوانی از نمایندگان مجلس عراق و رهبر مخالفان استان النبار، طی عملیات اخیر ارتش این کشور در این استان بازداشت شد. به گفته دولت عراق و دستگاه‌های امنیتی این کشور، محل تجمع مخالفان به مقری برای فعالیت گروه‌های تروریستی تبدیل شده بود. به همین منظور دولت این کشور پس از اعلام اولتیماتومی به مخالفان، به مناطق تحت سیطره آن‌ها یورش برد.

العلوانی،‌ از اعضای فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی است که رابطه بسیار نزدیکی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و آمریکا دارد.

26149

کد N32982