گزارش محرمانه آمریکا از بازگشت طالبان به قدرت

واحد مرکزی خبر نوشت:

برآورد اطلاعات ملی آمریکا نشان می دهد با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان،‌این کشور با خطر قدرت گرفتن مجدد طالبان مواجه است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، یک گزارش اطلاعاتی محرمانه آمریکا درباره افغانستان نشان می دهد هر پیشرفتی که بااقدامات آمریکا و متحدانش در این کشور ایجاد شده است، ممکن است تا سال دو هزار و هفده از دست برود. موضوع این گزارش محرمانه در روزنامه واشنگتن پست منعکس شده است.
بر اساس برآورد اطلاعات ملی آمریکا، طالبان با کاهش عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، قدرت خواهد گرفت. این برآورد اطلاعاتی همچنین اشاره می کند در صورتی که دولت افغانستان توافق امنیتی را با آمریکا امضا نکند، این کشور به سرعت پس از سال دوهزار و چهارده به آشوب کشیده خواهد شد. این برآورد اطلاعاتی همچنین پیش بینی کرده است دولت مرکزی ممکن است به شکلی فزاینده ناکارآمد شود.
عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه و کانادا که اکنون عضو ارشد بنیاد آمریکای نوین است درباره این گزارش می گوید در تعیین آینده افغانستان شاخص های متعددی دخالت دارند.
وی می گوید:«انتخاباتی که در ماه آوریل سال دو هزار و چهارده برگزار می شود، در آینده افغانستان تعیین کننده است. اگر این حس در بین افغانها وجود داشته باشد که می خواهند پیشرفت داشته باشند، می خواهند رأی بدهند، رهبری جدید می خواهند، در این صورت طالبان تا حدی تضعیف خواهد شد و در اقلیت قرار خواهد گرفت.

همزمان درک کامل مخاطرات موجود در افغانستان، در کنگره آمریکا و ادامه مشارکت در این کشور -البته به شکلی محدود شده- بسیار اهمیت دارد. شاخص تعیین کننده دیگر خود منطقه و کشورهای همسایه هستند. پاکستان، ایران و دیگر کشورها نقش عمده ای دارند. وجود پناهگاه های طالبان در پاکستان واقعا ثبات افغانستان را تحت الشعاع قرار داده است. جامعه بین المللی و نهایتا دولت پاکستان باید به این موضوع رسیدگی کند و تغییرات جدی در سیاست های خود در کمک به طالبان ایجاد کند.

52261

کد N32976