موسوی نژاد در گفتگو با مهر:

حامیان فتنه برای کسب حیات دوباره نبش قبر می کنند / وعده رفع حصر زیبنده مسئولان اجرایی نیست

مجلس

نماینده مردم دشتستان گفت: طرفداران فتنه و کسانی که در زمین فتنه گران بازی می کنند برای آنکه حیات مجددی برای خود بیابند نبش قبر می کنند.

سید مهدی موسوی نژاد، نماینده مردم دشتستان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به سالروز حماسه 9 دی گفت: مهمترین درسی که مسئولان در 9 دی از مردم گرفتند این بود که قرار گرفتن در مسیر شهدا، انقلاب و اسلام اولین شرط مسئولیت پذیری در قبال ملت است.

وی افزود: مردم با شفافیت تمام به مسئولان گوشزد کردند که در مسیر شهدا و انقلاب قرار گیرند.

این نماینده مجلس با اشاره به مهمترین رفتار اجتماعی که در حماسه 9 دی  خلق شد ادامه داد: بصیرت و آگاهی در بین آحاد مردم باعث شد که خیلی زود حق و باطل از هم شناخته شده و استمرار مقاومت و ایستادگی به عنوان خواسته ملت به عامل قدرتمندی نظام و سلامت جامعه  تبدیل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص وعده های برخی مسئولان اجرایی نسبت به رفع حصر سران فتنه که ملت در روز 9 دی با آنها اتمام حجت کردند گفت: برخی خواص خودباخته یا شخصیت های سیاسی که از اعتماد مردم استفاده کرده و خود را به مناصبی رساندند فکر می کنند حافظه مردم مقطعی و کوتاه مدت بوده و اتفاقات را فراموش می کند در حالی که ملت حافظه بسیار قوی دارد، مردم واقعیت ها را هرگز فراموش نخواهند کرد اگر ملت ایران واقعیت ها را فراموش می کردند انقلاب تا به امروز پابرجا نمی ماند.

موسوی نژاد گفت: خواص مردود که به سراغ فتنه گران و کسانی که  برای مردم دردسر و آشوب ایجاد کردند، سعی در متزلزل کردن چهره نظام داشته و برای مردم ناامنی فراهم کردند، می روند؛ همیشه در منظر ملت منفور هستند، طرفداران آنها و کسانی که در زمین فتنه گران بازی می کنند برای آنکه حیات مجددی برای خود بیابند آنها را نبش قبر می کنند.

وی افزود: آنچه مردم از مسئولان انتظار دارند این است که به جرایم آنها رسیدگی شود، نظام با ترحم و رافت اسلامی با آنها برخورد کرد اما این برخورد نباید باعث گستاخی شود، باید هر چه سریع تر مطابق حق و عدالت با آنها برخورد شود. متاسفانه بسیاری از این افراد محاکمه نشدند در حالی که باید هر چه سریعتر محاکمه و مجازات عاملان فتنه انجام شود.

موسوی نژاد گفت: برخی وعده ها درباره رفع حصر سران فتنه زیبنده مسئولان اجرایی نیست، رسیدگی به این مسئله در اختیار قوه قضائیه است و فعالیت در این زمینه دستگاه اجرایی را بیشتر به سمت احزاب خاص هدایت می کند در صورتی که مسئولان اجرایی باید در جهت خدمت رسانی به مردم حرکت کند.

نماینده مردم دشتستان ادامه داد: نباید عده ای از فضای سیاسی حاکم بر جامعه سوء استفاده کرده و به مطامع خود برسند، مسئولان قوه قضائیه باید هر چه زودتر به سمت محاکمه عاملان فتنه بروند.