وزیرخارچه یونان حادثه ولگاگراد روسیه را بشدت محکوم کرد

وزیر امورخارجه یونان,یونان

آتن - ایرنا- وزیر امور خارجه یونان یکشنبه شب حادثه انفجار در ایستگاه قطار راه آهن ولگا گراد روسیه را بشدت محکوم کرد.

به گزارش ایرنا ، ˈ اونگلوس ونیزلوسˈ وزیر امورخارجه یونان ومعاون نخست وزیراین کشور، ضمن محکوم کردن حادثه ایستگاه قطارراه آهن شهرولگاگراد گفت آتن این حادثه تروریستی که منجربه کشته وزخمی شدن تعداد زیادی ازشهروندان بی گناه کشوردوست روسیه گردیده را، شدیداً محکوم می کند.

وزیرامورخارجه یونان همچنین ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان این اقدام تروریستی گفت، با ملت دوست روسیه،با بازماندگان وخانواده های قربانیان این اقدام تروریستی ابراز همدردی می کند.

بر اثرانفجاری درایستگاه قطار راه آهن ولگا گراد روسیه تعداد 18 نفرکشته وحدود 50 نفردیگر زخمی شدند.

اروپام**2170**1552
کد N32366