ادامه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون های اقتصادی مجلس

مجلس,کمیسیونها

تهران-ایرنا- کمیسیون های اقتصادی مجلس در جلسه عصر امروز (یکشنبه) خود بررسی بخش هایی از لایحه بودجه سال 93 را در دستور کار خود داشتند.

ˈنادرفریدونیˈ عضو کمیسیون انرژی مجلس از ادامه بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون خبر داد و گفت: قیمت فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه ها مقرر شد 18،5 دلار در نظر گرفته شود که با وضعیت دلار 2 هزار و 650 تومانی ممکن است این رقم به 17 دلار برسد.

وی بحث دریاره درآمدهای اضافه از فروش و اضافه و یا افزایش قیمت نفت را از دیگر موارد مورد بحث در جلسه امروز کمیسیون انرژی عنوان کرد و گفت: پیشنهاداتی برای اختصاص این درآمد به سرمایه گذاری در نفت و میادین مشترک و توجه به بخش خصوصی در وزارت نیرو مطرح شد.**مهندسین مشاور از اعتبارات تبصره 14 حذف می شوند

ˈسید سعید زمانیانˈ با اشاره به جلسه عصر امروزکمیسیون برنامه و بودجه گفت: دراین جلسه بررسی ماده واحده و تبصره ها از جمله تبصره 14 صورت گرفت و پیشنهاداتی درباره بودجه آموزش عالی، دانشگاه ها و نخبگان و حذف مهندسین مشاور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، حذف مهندسین مشاور از محل دریافت اعتباراتی که به بنیاد نخبگان و یا مسائل پژوهشی اختصاص داده می شود از جمله این پیشنهادات بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:همچنین در این جلسه کلیات بندهای 12 به بعد لایحه بودجه رای گیری و مصوب شد.

وی همچنین گفت: بحث درباره سهم 2 درصد مناطق محروم مربوط به ماده 108 برنامه پنجم توسعه کشور و تخصیص اعتبارات به استانهای محروم از دیگر مواردی بود که عصر امروز مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد به کمیته مربوطه ارسال شود.

بر اساس اظهارات زمانیان بعد از اتمام بررسی تبصره ها پیشنهادات دولت در ابعاد مختلف در کمیسیون تلفیق مطرح می شود.

به گزارش ایرنا، اعضای کمیسیون عمران مجلس هم بررسی بودجه عمرانی بخش های مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

ˈمحمد فیروزیˈ عضو کمیسیون عمران با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت:موارد ارجاعی لایحه بودجه به کمیسیون امروز مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی مصوب شد.

وی ادامه داد: پیشنهادات دستگاه ها و نمایندگان با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از قبیل شهرداری ها وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

سیام(4)**2021**1535
کد N32116