وزیر امور خارجه ترکیه از ادامه روند پایان تروریسم خبر داد

کد N32009