مدیرمسئول روزنامه شرق در گفت‌وگو با ایلنا:

مرتضوی می‌خواهد از كورس رسانه‌ای جا نماند

سیاست داخلی

طبق قانون مطبوعات نیز جوابیه مرتضوی ایشان باید دو برابر گزارش باشد اما جوابیه‌شان چندین برابر بود و ما هم بخشی از آن را به‌‌ همان اندازه‌ای قانون به هم اجازه داده است منتشر کردیم.

مدیر مسئول روزنامه شرق با بیان اینکه شکایت مرتضوی را وارد نمی‌داند، در خصوص علل شکایت‌های اخیر مرتضوی تصریح کرد: شاید ایشان می‌خواهد همچنان از کورس رسانه‌ای جا نماند و راس اخبار رسانه‌ای قرار بگیرد.
مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شکایت مرتضوی از ۸ روزنامه گفت: هر کسی و از جمله آقای مرتضوی حق دارد که از هر کسی که فکر می‌کند و دوست دارد شکایت بکند و کسی هم نمی‌تواند مانع از اعمال این حق شد.
مدیر مسئول روزنامه شرق با بیان اینکه جوابیه مرتضوی نه به روزنامه شرق بلکه باید خطاب به گزارش تحقیق و تحفص مجلس شورای اسلامی باشد، اظهار داشت:طبق قانون مطبوعات نیز جوابیه مرتضوی باید دو برابر گزارش باشد اما جوابیه‌شان چندین برابر بود و ما هم بخشی از آن را به‌‌ همان اندازه‌ای قانون به هم اجازه داده است منتشر کردیم.
وی ادامه داد: به هر حال آقای مرتضوی با توجه به اینکه سال‌ها دادستان تهران بوده‌اند و به قانون بیشتر از من آگاه هستند.
رحمانیان با بیان اینکه شکایت مرتضوی را وارد نمی‌داند، در خصوص علل شکایت‌های اخیر مرتضوی تصریح کرد: شاید ایشان می‌خواهد همچنان از کورس رسانه‌ای جا نماند و راس اخبار رسانه‌ای قرار بگیرد.
مدیر مسئول روزنامه شرق گفت: من شکایت آقای مرتضوی را فرار به جلو می‌دانم که می‌خواهد به جای پاسخگویی فرافکنی کند و شاکی باشد تا از این طریق دادگاهش را تحت تاثیر قرار دهد.

کد N31513