وزیر کشور: به مدیریت شهری نگاه ساختارگرایانه و تحول گرایانه داریم

نشست شهرداران,رحمانی فضلی

تهران - ایرنا - وزیر کشور با اشاره به نقش و جایگاه شهرداری ها و شورای شهر در مدیریت شهری گفت: در مدیریت شهری نگاه ساختارگرایانه و تحول گرایانه داریم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز یکشنبه در نشست شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان های سراسر کشور با اشاره به مباحث و مشکلات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در این نشست افزود: اگر با واقعیت ها عاقلانه برخورد کنیم نتایج به دست آمده یکسان خواهد بود.

وی با بیان این که ما باید ابتدا جایگاه خود را بشناسیم، اظهار داشت: جایگاه شوراها و شهرداری در مدیریت شهری که حدود 55 میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهند یک جایگاه رفیع، بلند و موثر است.

وزیر کشور با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: براساس تجربیاتی که دنیا بر روی مساله مدیریت شهری داشته نشان می دهد که واگذاری کارها به مردم همیشه مورد توجه است و راه حل مشکلات نیز واگذاری کار به مردم است.

ادامه دارد....

سیام(3)**9254**9132
کد N31353