رژیم صهیونیستی روستای یعبد در استان جنین را منطقه نظامی بسته اعلام کرد

رژیم صهیونیستی,یعبد,جنین

تهران- ایرنا- نیروهای رژیم صهیونیستی صبح امروز یکشنبه با بستن ورودی های روستای یعبد در استان جنین آن را منطقه نظامی بسته اعلام کردند.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبریˈفلسطین الیومˈ منابع امنیتی اعلام کردند، نیروهای رژیم اشغالگر قدس با بستن ورودی های روستای یعبد از همه طرف و نصب موانع نظامی در آنجا از ورود وخروج هزاران شهروند فلسطینی به این روستا ممانعت به عمل آوردند.

ˈسامر ابوبکرˈ بخشدار روستای یعبد گفت: نیروهای اشغالگر قدس همچنان برای سومین روز متوالی ،خانه یکی از روستائیان به نام ˈصبحی ابوبکرˈ را اشغال وآن را تبدیل به پایگاه نظامی کرده واز ورود صاحبان آن جلوگیری می کنند.

وی افزود: نیروهای رژیم صهیونیستی همچنین زمین های کشاورزی واقع در خیابان اصلی را مصادره وبا برپایی چادر ها وموتورهای برق این منطقه را به پادگان نظامی تبدیل کردند.

وی تاکید کرد هزاران شهروند فلسطینی بیش از دوماه است که تحت اقدامات ظالمانه صهیونیست ها قرار دارند ورژیم صهیونیستی طی این مدت بیش از 70 جوان فلسطینی را دستگیر و روانه زندان کرد.

وی افزود سربازان رژیم صهیونیستی از صبح امروز مانع ورود و خروج اهالی روستای یعبد حتی برای کارهای ضروری شدند.

مترجمام** 1453**1515
کد N31143