باهنر :

رعایت حداکثر رفعت اسلامی در رسیدگی به جرم متهمین فتنه/ کمرنگ کردن فتنه و حماسه 9 دی خوابی است که تعبیر نمی شود

مجلس

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در رسیدگی به جرم متهمین فتنه حداکثر رفعت اسلامی رعایت شده است، گفت: کمرنگ کردن فتنه و حماسه 9 دی خوابی است که هیچگاه تعبیر نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر برخی نمایندگان مبنی بر ناقص بودن لایحه بودجه و مشخص نبودن تکلیف هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه اظهار داشت: بالاخره لایحه بودجه سال 93 در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اگر نواقصی هم داشته باشد، برطرف شده و هدفمندی در بودجه مسکوت نمانده و مجلس یک اصلاحیه در بودجه در خصوص هدفمندی خواهد داشت.

وی ادامه داد: حداقلش این است که اجرای مرحله اول ادامه پیدا می کند و برای مرحله دوم نیز دولت باید توجه بیشتری داشته باشد و با جدیت بیشتری آن را بررسی کند.

نایب رئیس دوم مجلس در ادامه با اشاره به حماسه 9 دی تصریح کرد: اکثریت قریب به اتفاق مجلس معتقدند در رسیدگی به جرم متهمین فتنه حداکثر رفعت اسلامی لحاظ شده است و کمرنگ کردن فتنه و فراموش شدن 9 دی خوابی است که هیچ گاه تعبیر نخواهد شد.

باهنر افزود: 9 دی نقطه عظیمی بود که مردم بصیر ما چشم فتنه را کور کردند و به کوری چشم دشمنان حماسه 9 دی زنده خواهد ماند.