نماینده سابق مجلس نیوزیلند:

پیشنهاد روحانی گامی به سوی جهان بهتر

ایران,نیوزیلند,مبارزه 92

کوالالامپور – ایرنا – نماینده سابق مجلس نیوزیلند پیشنهاد حسن روحانی رییس جمهوری ایران را که در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای مقابله با افراطی گرایی و خشونت تصویب شد، گامی به سوی جهانی بهتر معرفی کرد.

ˈریچارد میسونˈ نماینده سابق مجلس نیوزیلند روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، تاکیدکرد: جهان خسته از ماجراجویی های ویرانگر و خشونت هایی است که زیر صورتک مواردی از قبیل دموکراسی، تغییر رژیم، حمایت های مذهبی و یا حتی اعاده یک موقعیت غیرعادلانه انجام می شود.

وی با تاریخی خواندن قطعنامه مبارزه با خشونت و افراط گرایی، افزود: تاریخ این خشونت ها را می توان در مواردی از قبیل حمله نیروهای ناتو به لیبی، تخریب مناطق فلسطینی نشین، بمباران لبنان توسط اسرائیل، اشغال افغانستان توسط آمریکا و نیروهای ناتو، حمله به عراق، حمایت آشکار و نهان از گروه های تروریستی در سوریه، حمایت جهانی از گروه های افراطی جهادی برای اهداف ناپایدار جهانی یا تغییر رژیم توسط قدرت های غربی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و ارتش مصر در براندازی یک دولت مشروع مشاهده کرد.

میسون خاطرنشان کرد: رشد نگران کننده هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، سومالی و یمن به همراه دیگر منازعات نشان می دهد که خشونت های محاسبه شده توسط برخی دولت ها و متحدان آنها به ویژه در خاورمیانه، آسیای جنوبی و شمال آفریقا به طور جدی در حال افزایش است.

این سیاستمدار و استاد دانشگاه نیوزیلند افزود: در حالی که عاملان برخی از خشونت ها به این قطعنامه رای داده اند، اما حمایت آنها، ضمن نگاه مثبت داشتن به این روند، به معنای پایان خشونت ها نیست. در واقع، می توان گفت که عاملان افراط گری و خشونت گزینه ای جز رای مثبت دادن به این قطعنامه نداشته اند.

ریچاد میسیون در ادامه بیان کرد: این قطعنامه ضمن مثبت بودن، تغییرات آنی به وجود نخواهد آورد، زیرا کشورهای تندرو و عامل خشونت باید اهداف سلطه گری قدرت خود شامل بهره بردای از منابع و برتری تفکری را ترک کنند. این رفتارها جدید نیستند، اما به طور عمیقی در ذهن و فرهنگ قدرت های زورگو ریشه دوانده اند.

این متفکر نیوزیلندی ضمن انتقاد از وضعیت خشونت و افراط گری در جهان معاصر تاکید کرد: تغییر با نخستین گام آغاز می شود و از این منظر قطعنامه مبارزه با خشونت و افراط گری بسیار مورد استقبال است و سفر سخت و طولانی برای تحقق اهداف حقیقی آن در پیش روست و ایران نباید از اینکه انواع مشکلات و موانع در مسیر تحقق این اهداف پیش می آید دلسرده و نگران شود.

ˈهنگامی که یک کشور به خشونت روی می آورد و دیگری با جنگ و اشغال می خواهد به برتری ادامه دهد تغییر آنی رخ نخواهد داد هر چند که این قطعنامه می تواند عاملی برای کاهش این گونه رفتارها باشد.ˈ

میسون در پایان گفت: اما به عنوان نماد حسن نیت و تمایل به صلح قطعنامه مبارزه با خشونت و افراط گری اگر در عمل به صورت جدی به کار گرفته شود گامی مثبت برای ایجاد جهانی بهتر به منظور زندگی آرام شهروندان است.

آساق**د.م **1611
کد N30238