آخوندی در نشست جامعه اسلامی مهندسین:

ورود بخش خصوصی به بخشهای عمرانی در بودجه93 پیش بینی شده است

سیاست داخلی

برای حل مشکل رکورد تورمی؛ در گام اول حسابهای بانک مرکزی را تمیز می‌کنیم و در این بانک بازسازی ساختاری انجام می‌دهیم و در همین زمینه چندین جلسه را با معاون رئیس جمهور داشته‌ایم که اگر این جلسات به نتیجه برسد تغییر بزرگی در مسکن ایجاد می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: در ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی بسیار خوبی برای ورود به بخش خصوصی شده است و اجازه به ورود بخش خصوصی به تمام بخشهای عمرانی و با تمام روش‌ها داده شده است و در بودجه ۹۳ چنین پیش بینی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه سیستم بانکی کشور دارای مشکلات فراوانی است، اظهار کرد: در بانکداری کشور دو مشکل وجود دارد که یکی به شکل خاص مشکل بانک مسکن است که سه برابر ظرفیت خود وام پرداخت کرده است و یک بانک ورشکسته محسوب می‌شود. در خصوص بانکهای دیگر نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.

وی در خصوص راههای موجود برای برون رفت از رکورد تورمی گفت: می‌توانیم دو کار انجام دهیم؛ نخست این است که نباید به منایع بانک مرکزی توسل کنیم و دوم باید توجه ویژه‌ای به بازار مسکن داشته باشیم که این دو مسئله با هم در تعارض هستند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: برای حل مشکل رکورد تورمی؛ در گام اول حسابهای بانک مرکزی را تمیز می‌کنیم و در این بانک بازسازی ساختاری انجام می‌دهیم و در همین زمینه چندین جلسه را با معاون رئیس جمهور داشته‌ایم که اگر این جلسات به نتیجه برسد تغییر بزرگی در مسکن ایجاد می‌شود.

وی با مهم دانستن وجود رشد در بازار مسکن، اظهار کرد: باید به جای اینکه از طریق بودجه بخواهیم تمام برنامه‌های اقتصادی و عمرانی را پیش ببریم از وابستگی به شیر دولت پرهیز کنیم.

وی با مقایسه میزان اختصاص تسهیلات برای در خواست کنندگان وام مسکن در ایران با سایر کشور‌ها عنوان کرد: در برخی از کشور‌ها هفتاد تا نود درصد از میزان هزینه ساخت مسکن تسهیلات در اختیار مردم قرار می‌دهند. که در ایران میزان این تسهیلات حدود ۲۰ میلیون است و نمی‌تواند دردی از مردم درمان کند.

آخوندی در خصوص راهکارهای موجود برای توسعه بازار مسکن گفت: در مرحله اول باید یک صندوق پس انداز ایجاد کنیم تا مردم پولهای خود را در آن پس انداز کنند و پس از آن بتوان یک وام موثر برای ساخت خانه به آن‌ها داد. که این میزان به اندازه حداقل ۵۰ در صد ازساخت یک ملک معمولی باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: در ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی بسیار خوبی برای ورود به بخش خصوصی شده است و اجازه به ورود بخش خصوصی به تمام بخشهای عمرانی و با تمام روش‌ها داده شده است و در بودجه ۹۳ چنین پیش بینی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه آزاد راه بخش خصوصی می‌تواند به کمک دولت بیاید، گفت: در این بخش ساخت و ساز‌ها و ایجاد آزاد راههای جدید می‌تواند جهش بسیار خوبی داشته باشد و این در حالی است که تاکنون ساخت آزاد راههای جدید توسط بخش خصوصی وضعیت خوبی نداشته و برای مثال هفتاد یا هشتاد در صد آزاد راه تهران - ساوه را دولت احداث کرده است و تنها حدود ۲۰ درصد از آن به سرمایه گذاری بخش خصوصی باز می‌گردد.

کد N30002