تصویب بودجه سال آینده سازمان ملل با پیش‌بینی حذف فرصت‌های شغلی

سازمان ملل,یونیسف,مجامع‌جهانی,کمیساریای عالی پناهندگان

همشهری‌آنلاین: مجمع عمومی سازمان ملل بودجه پنج و نیم میلیارد دلاری را با حذف ۲۲۱ فرصت شغلی برای سال مالی آینده این سازمان تصویب کرد.

جهان > مجامع‌جهانی- همشهری‌آنلاین:
مجمع عمومی سازمان ملل بودجه پنج و نیم میلیارد دلاری را با حذف ۲۲۱ فرصت شغلی برای سال مالی آینده این سازمان تصویب کرد.

بنا به گزارش سایت سازمان ملل،در این بودجه که در مقایسه با بودجه دو سال گذشته یک درصد کاهش یافته، علاوه بر حذف 221 فرصت شغلی ، لغو پاداش کارکنان طی یک سال نیز پیش‌بینی شده‌است.

بودجه سال مالی آینده، هزینه تامین عملیات صلح‌بانی را که در حال حاضر به سالی هفت میلیارد دلار رسیده است ؛شامل نمی‌شود.

از آنجایی که هزینه‌های آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل مانند یونیسف، برنامه جهانی غذا و کمیساریای عالی پناهندگان از محل کمک‌های داوطلبانه اعضای سازمان تامین می‌شود،در بودجه سال 2014 ،2015 هزینه‌های اداره این آژانس‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.