محدودیتها علیه نمازگزاران بحرینی ادامه دارد

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان بحرین از ادامه محدودیتها برای برپایی نماز در محل مسجد ویران شده البربغی در منطقه عالی بحرین و استقرار نظامیان این رژیم در ورودیهای مسجد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: نظامیان رژیم بحرین پس از دعوتهایی که از سوی مخالفان رژیم برای اقامه نماز در مسجد بربغی در منطقه عالی شد همه ورودیهای این مسجد را بستند.

این در حالی است که نظامیان رژیم بحرین هفته گذشته نیز مانع برپایی نماز در محل مسجد ویران شده البربغی شده و از انتقال محل نماز به مسجد عین رستان در منطقه عالی خبر داده بودند.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین احضار علی سلمان به اداره آگاهی را گامی جدید در راستای روی آوردن رژیم به راهکار امنیتی و انتقام گرفتن از مخالفان و تلاشی بی نتیجه برای ضربه زدن به تحرکات مسالمت آمیز مردم بحرین دانستند.

این منابع اعلام کردند: احضار علی سلمان به اداره آگاهی در راستای تلاشهای روزهای گذشته رژیم در بازداشت فعالان تظاهرات،محاصره دفتر الوفاق در منطقه القفول در چند روز قبل،مصادر اموال موزه انقلاب بحرین و بستن آن،حملات به منازل،ادامه بازداشت ها، به کار گیری بیش از حد از زور و شهادت 130 نفر در داخل بازداشتگاهها است.

منابع بحرینی افزودند: رژیم به سبب لجاجت با هر راه حل سیاسی مخالفت می کند.