جلسه مشترک کمیسیون تلفیق با نوبخت؛

توصیه‌های لاریجانی به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و تیم اقتصادی دولت

مجلس

در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها مباحثی مطرح شد از جمله این که ارقامی که هم اکنون به حساب خانوارها واریز می شود در بودجه سال 93 نیز آمده است اما در خصوص فاز دوم اجرای این قانون مقررشد تا نشست هایی بین دولت و مجلس برای توافق در مورد شکل انجام این مرحله نیز برگزار شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق از جلسه اعضای این کمیسیون با تیم اقتصادی دولت خبر داد.

محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام خبر برگزاری جلسه مشترک تیم دولت با اعضای هیات رئیسه کمسیون تلفیق، گفت: در این جلسه که با حضور اقای لاریجانی و باهنر و اعضای هیات رئیسه کمسیون تلفیق از طرف نمایندگان مجلس و آقای نوبخت، دژ پسند و کردبچه از طرف تیم دولت برگزار شد، نگرانی های مربوط به بودجه سال 93 مطرح گردید.

وی افزود: در این جلسه همچنین در خصوص مساله توزیع هزینه‌های عمرانی در استانهای مختلف که باعث نگرانی برخی از نمایندگان شده است، بحث هایی مطرح شد و تاکید دو طرف بر رعایت عدالت اجتماعی و توازن مناطق بود.

عضو هیات رئیسه کمسیون تلفیق با اشاره به این که در این جلسه مقرر شد تا به جز حقوق و مزایای کارکنان و مستمری بگیران در سایر هزینه های جاری رشدی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: همچنین عنوان شد که با توجه به عملکرد سال 92 به هیچ عنوان انبساط بودجه قابل پذیرش نیست.

عثمانی ادامه داد: همچنین در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها مباحثی مطرح شد از جمله این که ارقامی که هم اکنون به حساب خانوارها واریز می شود در بودجه سال 93 نیز آمده است اما در خصوص فاز دوم اجرای این قانون مقررشد تا نشست هایی بین دولت و مجلس برای توافق در مورد شکل انجام این مرحله نیز برگزار شود.

وی با بیان اینکه در این جلسه بیشتر توصیه‌های لاریجانی به تیم دولت و اعضای هیات رئیسه کمسیون تلفیق مطرح شد، گفت: رئیس مجلس در این جلسه به هرچه واقعی‌تر شدن ارقام بودجه و تحقق سیاست های اصل 44 تاکید کرد.

کد N29260