اردوغان بازی خطرناکی را در پیش گرفته است

واحدمرکزی خبر نوشت:

خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس24 در استانبول تصریح کرد حزب عدالت و توسعه در حال حاضر با بحرانی سیاسی و اقتصادی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند و اردوغان نخست وزیر ترکیه ، بازی خطرناکی را در پیش گرفته است . فاطمه قزل بوگا خبرنگار این شبکه گفت : با وجود زلزله سیاسی اقتصادی اخیر در ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه همچنان بر لحن سرسخت خود تاکید می کند و بار دیگر اراده ملت را مطرح می سازد. این گفتمانی تکراری است. در انتخابات پارلمانی اخیر در سال دو هزار و یازده، اردوغان با حدود پنجاه درصد آرا به پیروزی رسید. او به طور مکرر این رقم را مطرح می کند و می گوید وی و حزبش اکثریت را دارند و مخالفت با آنان به معنای مخالفت با اراده ملت و در نتیجه زیر سئوال بردن دموکراسی است.

در اعتراضهای ماه ژوئن نیز بار دیگر اردوغان بر همین گفتمان تاکید کرده و مدعی شده بود معترضان حاضر در استانبول در اقلیت هستند و حتی تهدید کرده بود، از هوادارانش خواهد خواست به خیابانها بیایند. این بازی خطرناکی است زیرا چنین تصمیماتی باعث تشدید دو دستگی ها در جامعه می شود. باید یادآوری کرد شب گذشته معترضان حاضر در استانبول به سمت گروهی از تظاهرکنندگان هواداران دولت حمله کردند. این خبرنگار درباره گسترده تر شدن ابعاد اعتراضها در این کشور گفت هنوز تحول اوضاع به طور دقیق مشخص نیست. به احتمال زیاد تحولات به واکنش دولت بستگی خواهد داشت. شب گذشته شاهد واکنشهای خشونت آمیز پلیس همانند سرکوب اعتراضها در میدان تقسیم در ماه ژوئن گذشته بودیم.

این نوع رفتار همواره غیرسازنده بوده است زیرا باعث تشدید خشم مردم می شود. اگر دولت موضعی آشتی جویانه در پیش نگیرد، تظاهرات ممکن است به جنبشی مردمی تبدیل شود. اردوغان همچنان معترضان را به چالش فرا می خواند، در حالی که سیاست بحران زده شده است. ارزش سهام در بازار بورس نیز سقوط کرده است. سناریوی انتخابات پارلمانی زودهنگام دیگر منتفی به نظر نمی رسد و ممکن است یکی از راههای نجات این دولت باشد. حزب عدالت و توسعه در حال حاضر با بحرانی سیاسی و اقتصادی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند.

52261

کد N29188