دانشجویان هوادار مرسی دانشگاه الازهر را به آشوب کشاندند

سیاسی

برخی از دانشجویان اقدام به آتش زدن پاسخ‌نامه‌های امتحانات در برابر دانشکده تجارت دانشگاه الازهر کردند.

دانشجویان هوادار «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر در دانشگاه «الازهر» به شدت با نیروهای امنیتی مصر درگیر شده و این دانشگاه را به آشوب کشیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از بوابه الشروق، برخی از دانشجویان اقدام به آتش زدن پاسخ‌نامه‌های امتحانات در برابر دانشکده تجارت دانشگاه الازهر کردند.

در پی این اقدام، نیروهای امنیتی به دانشگاه الازهر حمله کرده و به سمت دانشجویان گاز اشک‌آور شلیک کردند.

در همین حال، برخی از دانشجویان دختر نیز با تجمع در برابر در اصلی دانشگاه الازهر مانع ورود دانشجویان برای شرکت در امتحانات آخر ترم شدند.

در تحولی دیگر، تعدادی از دانشجویان با استفاده از بمب‌های آتش‌زا دفتر رئیس دانشگاه الازهر را به آتش کشاندند.

از طرف دیگر، دانشکده علوم دانشگاه الازهر در پی آتش زدن بوفه این دانشکده و فرار دانشجویان و کارمندان به بیرون آن، امتحانات را لغو کرد.

این در حالی است که نیروهای امنیتی مصر روز گذشته با حمله به خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه الازهر در منطقه «شهر نصر» قاهره به سمت دانشجویان گلوله‌های تفنگ شکاری شلیک کردند. چهارشنبه هفته گذشته یکی از دانشجویان دانشگاه الازهر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.

دانشجویان هوادار مرسی در الازهر خواستار برگزاری اعتصاب در نخستین روز برگزاری امتحانات شدند.

کد N29117