قاضی‌پور در واکنش به شکایت از ربیعی و محجوب:

مرتضوی به دنبال وقت‌كشی در برگزاری دادگاه است

مجلس

ایشان بهتر بود قبل از اینکه شکایت بکنند منتظر برگزاری دادگاه و حکم‌شان بودند و باید بدانیم که اتهاماتی که علیه مرتصوی مطرح است نه بر اساس حب و بغض شخصی بلکه مدارک و اسنادی است که از سازمان تامین اجتماعی به دست آمده است.

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی شکایت مرتضوی را به منظور وقت‌کشی در برگزاری دادگاه دانست و تاکید کرد: آقای مرتضوی فکر می‌کند می‌تواند با مصاحبه کردن و مطرح کردن بعضی از اتهامات و همچنین شکایات از نمایندگان دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد و یا برگزاری آن را کنسل کند.

نادر قاضی‌پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شکایت سعید مرتضوی از علی ربیعی وزیر کار و علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: ایشان بهتر بود قبل از اینکه شکایت بکنند منتظر برگزاری دادگاه و حکم‌شان بودند و باید بدانیم که اتهاماتی که علیه مرتصوی مطرح است نه بر اساس حب و بغض شخصی بلکه مدارک و اسنادی است که از سازمان تامین اجتماعی به دست آمده است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی شکایت مرتضوی را به منظور وقت‌کشی در برگزاری دادگاه دانست و تاکید کرد: آقای مرتضوی فکر می‌کند می‌تواند با مصاحبه کردن و مطرح کردن بعضی از اتهامات و همچنین شکایات از نمایندگان دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد و یا برگزاری آن را کنسل کند.
قاضی‌پور ادامه داد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی مصوبه مجلس است و کسی نمی‌تواند علیه مجلس شکایت کند.
عضو فراکسیون رهروان ولایت در پایان در پاسخ به این سوال فکر می‌کنید دادگاه حکم مرتضوی را چه صادر بکند، اظهار داشت: باید بر اساس قانون حکم کرد و من نه قانونم و نه به هاله نور وصل هستم.

کد N28517