پورابراهیمی در گفتگو با مهر:

اصلاح ترکیب کمیسیون تلفیق ضروری است / در حال حاضر فضای بررسی بودجه تحت تاثیر لابی است

مجلس

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی نمایندگان بدون تخصص علمی و عملی در زمینه بودجه عضو کمیسیون تلفیق شده و حق رای دارند در حالی که بررسی بودجه باید کار تخصصی و از پختگی لازم برخوردار باشد.

محمد رضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن ارزیابی ضرورت های طرح تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: تشکیل کمیسیون تلفیق با شرایط فعلی، که شامل همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نماینده از کمیسیون های دیگر است کیفیت کار بررسی قانون بودجه که ماهیت اقتصادی دارد را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: تخصص برخی از نمایندگان به عنوان عضو این کمیسیون در بسیاری از موارد هیچ ارتباط موضوعی با بودجه ندارند، از این رو باعث خواهد شد که فضای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به شدت تحت تاثیر برخی لابی ها قرار داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه ضرورتی ندارد که همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند ادامه داد: همه اعضای این کمیسیون نیز ضرورتأ تخصص این کار را ندارند؛ همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه متخصص نیستند به طوری که در این کمیسیون اعضایی وجود دارند که نه تخصص، نه کارکرد، نه سوابق و نه تحصیلات مرتبط ندارند.

پورابراهیمی گفت: پیشنهاد شده ترکیبی که در حوزه های مختلف بودجه کار کردند از کمیسیون های مختلف به تعدادی که پاسخگوی نیاز آن کمیسیون باشدانتخاب و ترکیب کمیسیون تلفیق را تشکیل دهند.

نماینده مردم کرمان افزود: برخی کمیسیون ها مانند کمیسیون اصل 90 حتی یک مورد ارجاعی درباره قانون بودجه ندارند اما نماینده آن در جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشته و رای میدهند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: تمام زحمات یک ساله مجلس در قالب بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی شده و هر آنچه خروجی این کمیسیون باشد در صحن علنی تصویب می شود، بنابراین باید این کار  تخصصی و از پختگی لازم برخوردار باشد.

وی ادامه داد: با ترکیب فعلی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی لایحه بودجه می پردازند، بنابراین بهتر است اسم کمیسیون تلفیق هم از  آن حذف شود.

پورابراهیمی گفت: طراحان این پیشنهاد یک پزشک است که هیچ ادعایی برای حضور در کمیسیون تلفیق هم ندارد، معتقد است چون یک پزشک است ضرورتی ندارد در این کمیسیون حضور پیدا کند.

نماینده مردم در پایان خاطرنشان کرد: اگر این طرح 4 ما قبل مطرح می شد همین امسال می توانستیم ترکیب کمیسیون تلفیق را اصلاح کنیم.